DINH DƯỠNG THỂ HÌNH

Chính sách dành cho đại lý

Cảm ơn Quý khách là đại lý của Dinh Dưỡng Thể Hình thời gian qua.

Chúng tôi chính thức ra chính sách mới cho các đại lý mong được ủng hộ của quý khách.

Chính sách lấy hàng các đại lý và câu lạc bộ thể hình lấy hàng thường xuyên.

Với khách hàng muốn làm đại lý xin vui lòng liên hệ với Dinh Dưỡng Thể Hình.

HỖ TRỢ THANH TOÁN

  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa
  • Thanh toán bằng Visa