Cơ Tay Sau (TRICEPS)

Cơ Tay Sau (TRICEPS)

Seated Triceps Press – Ngồi nâng ta đơn sau đầu

Seated Triceps Press là bài tập tăng cơ bắp và sức mạnh cho cơ tay...