Bài Tập Cơ Bụng (Abs)

Decline sit-up – Gập bụng trên ghế dốc

Decline sit-up là bài tập gập bụng trên ghế chuyên dụng. Bài tập này rất...