Bột điện giải Electrolytes

Hiển thị kết quả duy nhất

Electrolytes chất điện giải là vi chất không thể thiếu trong cơ thể. Chúng rất dễ bị thất thoát qua mồ hôi khi tập luyện thể thao. Lúc đó, chúng ta cần bổ sung lại bằng nước bù điện giải.