Bài Tập Cơ ngực (Chest)

Chia sẽ hướng dẫn Những Bài Tập Cơ ngực (Chest) từ cơ bản tới nâng cao. Hướng dẫn chi tiết. Chúc các bạn luyện tập hiệu quả.

7 bài tập ngực cho người mới bắt đầu tới phòng Gym

Nhóm cơ ngực được xem là nhóm cơ yêu thích nhất của các bạn nam,...

Butterfly Pec Fly – Ép ngực trên máy

Butterfly Pec Fly đây là 1 trong những bài tập tốt nhất, hiệu quả nhất...

Dumbbell Fly – Nằm trên ghế phẳng dang tạ đôi

Dumbbell Fly là một bài tập không thể thiếu trong buổi tập ngực của bạn,...

Dips Chest – Tập ngực trên xà kép

Dips Chest được coi là bài tập tốt nhất cho nhóm cơ ngực dưới đồng...

Barbell Incline Bench Press Bài tập ngực trên tạ đòn ghế dốc lên

Barbell Incline Bench Press Bài tập ngực trên tạ đòn ghế dốc lên

Barbell Bench Press – Bài tập đẩy ngực ngang tạ đòn trên ghế phẳng

Barbell Bench Press – Bài tập đẩy ngực ngang tạ đòn trên ghế phẳng