Bài 5 tập tay trước và tay sau hiệu quả

BÀI TẬP THỂ HÌNH

Ngày Thứ 5: Bài Tập Tay Trước Và Tay Sau

Ngày 1,2,3,4 Tại Giáo án Thể Hình

Bài tập tay trước và tay sau có thể cùng tập chung với nhau.

Khoa học đã kiểm chứng và họ chờ đợi chúng ta thực hiện xem sao?

Các bài tập có trong buổi này

Phần Khởi động

Phần Tay trước

Phần Tay sau

Bài 1. Khởi động tại chỗ

– Xoay kỹ các khớp cổ tay cổ chân lưng hông các loại tại chỗ trong 2 -5 phút.

– Sử dụng tạ đơn khởi động nóng các bắp tay – vai – chân…Nhớ là sử dụng tạ nhẹ thôi

Bài 2. Cuốn tạ thanh đòn – Cầm bằng vai

– Đứng thẳng 2 chân bằng nửa vai

– Điểm cốn lõi của các bài tập tay (kể cả trước và sau đều là giữ nguyên vị trí phần cánh tay không dịch chuyển)

– Xuống hết căng tay, gập hết cơ khi lên và dừng 1 giây rồi từ từ xuống hết tay

tap tay truoc
Tập Tay Trước

Thực hiện:

– 25% sức (ví dụ 15kg) Thực hiện 1 hiệp với 12 đến 15 lần

– 50% sức (ví dụ 30kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần

– 75% sức (ví du 45kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần

– 100% sức (ví dụ 60kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần

(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)

Bài 3 Cuốn tạ đơn vuông tay

– Các bạn có thể thực hiện từng bên 1 nếu cảm thấy khó khăn khi lên cả 2 tay

ta don tay truoc
Tạ Đơn tay Trước

Thực hiện:

– 75% sức (ví du 45kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần

– 100% sức (ví dụ 60kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần

(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)

Bài 4. Cuốn tạ với Cáp

Thực hiện:

cuon ta tay truoc
Cuộn tạ tay trước

– 75% sức (ví du 45kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần

– 100% sức (ví dụ 60kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần

(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)

Bài 5. Xà kép

xa kep tay sau
xa kep tay sau

Thực hiện:

– 3 hiệp mỗi hiệp từ 10-25 lần

Bài 6. Tạ đơn sau đầu

tay sau ta don sau dau
Tay Sau Tạ Đơn

 

Thực hiện:

– 25% sức (ví dụ 5kg) Thực hiện 1 hiệp với 12 đến 15 lần

– 50% sức (ví dụ 10kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần

– 75% sức (ví du 15kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần

– 100% sức (ví dụ 20kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần

(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)

Bài 7. Đánh cáp – Cầm thuận tay

danh cap tay sau
Đánh Cáp tay Sau

 

Thực hiện:

– 50% sức (ví dụ 20kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần

– 75% sức (ví du 35kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần

– 100% sức (ví dụ 40kg) Thực hiện 2 hiệp với 1 đến 4 lần

(Chú ý 75% -100% mới chính là bài chính)

Rút tạ

– 75% sức (ví du 35kg) Thực hiện 1 hiệp với 4 đến 6 lần

– 50% sức (ví dụ 20kg) Thực hiện 1 hiệp với 8 đến 10 lần.

Kết Thúc bài tập thể hình 5 ngày giở là lúc NGHỈ DƯỠNG….

Bài viết liên quan